ZAWODOMETR

TEST ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Test składa się z dwóch części. Możesz wykonać każdą z nich osobno i pobrać wyniki cząstkowe lub rozwiązać obie części i poznać swój pełny profil zawodowy.

ZAWODOMETR

TEST ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Część I
Test zainteresowań

Test składa się z 40 pytań. Odpowiedz na pytania zaznaczając, jak bardzo lubisz wykonywać poszczególne czynności. Nie spiesz się przy rozwiazywaniu testu, ale też nie zastanawiaj się zbyt długo.
Najczęściej pierwszy wybór jest najlepszy i najtrafniejszy!

Przyjrzyj się teraz swoim wynikom. Zwróć uwagę na te obszary, w których uzyskałeś/uzyskałaś najwięcej punktów. One określają Twoje zainteresowania zawodowe. Pamiętaj, że wybór przyszłego zawodu zgodnie z zainteresowaniami jest jednym z warunków odnoszenia sukcesów w karierze zawodowej oraz osiągnięcia satysfakcji z wykonywanej pracy.
Oto twój wynik:

Zainteresowania techniczne Zainteresowania przyrodnicze Zainteresowania humanistyczne Zainteresowania matematyczne i fizyczne Zainteresowania społeczne
Teraz możesz pobrać wyniki testu. Twoje wyniki nie są zapamiętane w aplikacji.

Typy zainteresowań

1. Zainteresowania techniczne

Zainteresowania techniczne charakteryzują osobę, która chętnie pracuje przy pomocy narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych. Lubi majsterkować, naprawiać lub wytwarzać przedmioty z różnych materiałów, wykorzystując sprawdzone technologie. Szczególnie interesuje się budową i działaniem maszyn i urządzeń, materiałami, surowcami oraz programami i technologią.

Osoba o zainteresowaniach technicznych cechuje się dobrą spostrzegawczością, umiejętnością obserwacji, odpowiedzialnością, zdolnością koncentracji uwagi, opanowaniem, dokładnością oraz obowiązkowością.

Kontynuacja nauki:

Technikum (przykładowe kierunki kształcenia): technik informatyk, technik mechanik, technik elektronik, technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik geodeta, technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Szkoła Branżowa(przykładowe kierunki kształcenia): elektronik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter sieci sanitarnych, monter izolacji przemysłowych, kucharz, piekarz, cukiernik.

Liceum (przykładowe profile): matematyczno-fizyczny, matematyczno-informatyczny, fizyczno-informatyczny, programistyczny, politechniczny.

Zawody typowe dla osób o zainteresowaniach technicznych: operator maszyn i urządzeń przemysłowych, ślusarz, tokarz, elektromonter; elektronik, elektryk, geolog, górnik, kierowca, metalurg, pilot, stolarz, cieśla, inżynier budowlany, mechanik, wiertacz, odlewnik, szlifierz, operator procesów przemysłowych, sterowniczy procesów chemicznych, mechanik urządzeń przemysłowych, betoniarz, zbrojarz, spawacz, murarz, monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, optyk elektronik, maszynista lokomotywy.

Weryfikator: osoby o zainteresowaniach technicznymi, ze swej natury, lubią określone przedmioty szkolne i czynności. Sprawdź czy lubisz większość poniższych zajęć i upewnij się że wyniki testu pasują do Ciebie.

Osoba z zainteresowaniami technicznymi lubi: czytać książki i czasopisma o tematyce technicznej oraz zwiedzać wystawy techniczne, interesuje się nowościami technicznymi. Chętnie odwiedza strony internetowe z zakresu nowości technicznych, naprawia różne domowe urządzenia (np. AGD, RTV), majsterkuje i konstruuje urządzenia techniczne, bierze udział w kołach zainteresowań w szkole lub domu kultury, orientuje się w schematach i rysunkach technicznych, bierze udział w lekcjach techniki, sama wymyśla różne udoskonalenia techniczne, interesuje się budową i działaniem różnych mechanizmów technicznych. Preferowanymi przedmiotami szkolnymi osoby o zainteresowaniach technicznych są: matematyka, fizyka, informatyka, technika oraz języki obce nowożytne.

2. Zainteresowania przyrodnicze

Osoba o zainteresowaniach przyrodniczych preferuje kontakt z środowiskiem naturalnym, przyrodą, zwierzętami, roślinami i ich pielęgnacją. Lubi uprawę roślin, hodowlę zwierząt, a ponadto ciekawią ją różne inne zjawiska zachodzące w przyrodzie.

Cechuje się zamiłowaniem do przyrody, ma poczucie odpowiedzialności, zdolność prowadzenia obserwacji, spostrzegawczość, dokładność, zrównoważenie oraz dużą sprawność fizyczną.

Kontynuacja nauki:

Technikum (przykładowe kierunki kształcenia): technik weterynarii, technik ochrony środowiska, technik technologii chemicznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik leśnik, technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik rybołówstwa morskiego.

Szkoła Branżowa (przykładowe kierunki kształcenia): ogrodnik, garbarz skór, kaletnik, pszczelarz, rolnik, jeździec, rybak śródlądowy.

Liceum (przykładowe profile): biologiczno-chemiczny, geograficzny, matematyczno- geograficzny, biologiczno-medyczny, turystyczno-sportowy.

Zawody typowe dla osób o zainteresowaniach przyrodniczych: rolnik, ogrodnik, weterynarz, leśnik, biolog, mikrobiolog, zootechnik, rybak, sadownik, pszczelarz, hodowca zwierząt, meteorolog, geolog, hydrolog, mikrobiolog, genetyk, strażnik ochrony środowiska, inspektor ochrony środowiska, botanik.

Weryfikator: osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, ze swej natury, lubią określone przedmioty szkolne i czynności. Sprawdź czy lubisz większość poniższych zajęć i upewnij się że wyniki testu pasują do Ciebie.

Osoba z zainteresowaniami przyrodniczymi lubi: czytać książki i czasopisma związane z tematyką przyrodniczą, oglądać filmy i programy przyrodnicze, opiekować się zwierzętami domowymi. Chętnie pracuje na działce i w ogrodzie, pielęgnuje rośliny (np. doniczkowe) w domu. Lubi uczyć się przedmiotów przyrodniczych, uczestniczy w kółku biologicznym, prowadzi doświadczenia przyrodnicze, nie niszczy przyrody lecz ją chroni, obserwuje przyrodę i chce przebywać wśród roślin i zwierząt. Preferowanymi przedmiotami szkolnymi osoby o zainteresowaniach przyrodniczych są: przyroda, biologia, chemia, geografia, języki obce nowożytne.

3. Zainteresowania humanistyczne

Osoba posiadająca ten typ zainteresowań ukierunkowana jest na działalność na rzecz kultury i propagowanie nauki, literatury, działalności dydaktycznej oraz artystycznej. Przejawia się to poprzez wrażliwość estetyczną, wyobraźnię artystyczną, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnię przestrzenną, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność oraz precyzję.

Kontynuacja nauki:

Technikum (przykładowe kierunki kształcenia): technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik turystyki w obszarach wiejskich, technik reklamy.

Szkoła Branżowa (przykładowe kierunki kształcenia): fryzjer, kelner, operator procesów introligatorskich, magazynier logistyk.

Liceum (przykładowe profile): ogólny, humanistyczny, psychologiczno-społeczny, dziennikarski, językowy, klasyczny, prawniczo-administracyjny, dziennikarsko-medialny, prawno- humanistyczny.

Zawody typowe dla osób z zainteresowaniami humanistycznymi: aktor, dziennikarz, konserwator dzieł sztuki, architekt, dekorator wnętrz, projektant odzieży, tłumacz fotograf, konferansjer, modelka, prezenter radiowy i telewizyjny, zdobnik szkła, florysta, renowator zabytków architektury, operator obrazu, reżyser filmowy, krytyk artystyczny, projektant wzornictwa przemysłowego.

Weryfikator: osoby o zainteresowaniach humanistycznych, ze swej natury, lubią określone przedmioty szkolne i czynności. Sprawdź czy lubisz większość poniższych zajęć i upewnij się że wyniki testu pasują do Ciebie.

Osoba o zainteresowaniach humanistycznych aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i wolontariacie, w kołach zainteresowań o charakterze artystycznym, potrafi opisać w sposób twórczy swoje przeżycia, spostrzeżenia i obserwacje. Lubi uczyć się języka polskiego, historii, muzyki i plastyki.

W wolnym czasie zajmuje się działalnością charytatywną i artystyczną, lubi chodzić do teatru, kina, na wystawy i na inne imprezy kulturalne, bierze czynny udział w wydarzeniach okolicznościowych na terenie szkoły. Często reprezentuje szkołę na zewnątrz, zajmuje się dekoracją klasy i organizacją imprez szkolnych. Preferowanymi przedmiotami szkolnymi osoby o zainteresowaniach humanistycznych są: język polski, języki obce nowożytne, historia, geografia, plastyka, muzyka, religia, etyka, wiedza o społeczeństwie.

4.Zainteresowania matematyczno-fizyczne

Zainteresowania matematyczno-techniczne dotyczą nie tylko nauk ścisłych ale również nowoczesnych technologii, projektów technicznych czy analizy danych. Ujawniają się poprzez odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne, dokładność, dobrą pamięć, umiejętność przewidywania, spostrzegawczość, systematyczność w realizacji planów oraz zdolność skupienia uwagi niezbędną do zapobiegania pomyłkom i błędom. Zawody związane z takimi zainteresowaniami wymagają posługiwania się systemem znaków i pojęć abstrakcyjnych (np. cyfry, kody, symbole, litery). Może to być również system znaków i pojęć umownych dla danej dyscypliny, znaków kartograficznych czy stenograficznych, kodów graficznych czy znaków językowych np. litery czy cyfry.

Kontynuacja nauki:

Technikum (przykładowe kierunki kształcenia): technik informatyk, technik optyk, technik teleinformatyk, technik programista, technik mechatronik, technik budowy dróg, technik technologii szkła, technik odlewnik, technik geolog, technik przeróbki kopalin stałych, technik pojazdów samochodowych.

Szkoła Branżowa (przykładowe kierunki kształcenia): mechanik precyzyjny, optyk mechanik, operator maszyn i urządzeń przeróbczych, zegarmistrz, złotnik – jubiler, mechanik – monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Liceum (przykładowe profile): matematyczny, matematyczno-fizyczny, matematyczno- informatyczny, fizyczno-informatyczny, matematyczno-inżynierski.

Zawody typowe dla osób o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych: kreślarz, automatyk, księgowy, informatyk, architekt, archiwista, filolog, kartograf, kasjer, makler giełdowy, programista, stenograf, urzędnik podatkowy, fizyk, astronom, statystyk, pracownik kancelaryjny, redaktor techniczny wydawnictwa, korektor składu tekstu, kreślarz techniczny, geodeta, webmaster, programista, urzędnik ds. ewidencji ludności, kosztorysant budowlany, inwentaryzator, mechanik, zegarmistrz.

Weryfikator: osoby o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych, ze swej natury, lubią określone przedmioty szkolne i czynności. Sprawdź czy lubisz większość poniższych zajęć i upewnij się że wyniki testu pasują do Ciebie.

Osoba o zainteresowaniach matematyczno-fizycznych lubi wykonywać różne obliczenia matematyczne, zajęcia związane z wykonywaniem tabel, wykresów, schematów itp. Uczestniczy w kółku matematycznym, pisze proste programy komputerowe, tworzy strony internetowe. Chętnie uczy się języka obcego, prowadzi dokładne opisy wydarzeń, porządkuje informacje, sporządza katalogi, ciekawi ją świat symboli matematycznych i technicznych.

Preferowanymi przedmiotami szkolnymi osoby o zainteresowaniach matematyczno- fizycznych są: języki obce np. angielski, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, technika.

5. Zainteresowania społeczne

Osoba o zainteresowaniach społecznych nastawiona jest na bezpośredni kontakt z ludźmi, gdzie dominują takie czynności, jak: pomaganie, opiekowanie się, doradzanie, negocjowanie czy pouczanie. Wykazuje pogodne usposobienie, takt, życzliwość, uczciwość, cierpliwość, dyskrecję, rozwagę i opanowanie. Jest empatyczna, współczująca, serdeczna czy wielkoduszna. Przyszłe czynności zawodowe związane są z nauczaniem, wychowaniem, usługami i handlem, opieką medyczną, udzielaniem informacji i porad.

Kontynuacja nauki:

Technikum (przykładowe kierunki kształcenia): technik masażysta, technik ortopeda, technik usług kelnerskich, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik przemysłu mody.

Szkoła Branżowa (przykładowe kierunki kształcenia): kelner, krawiec, kuśnierz, pomocnik obsługi hotelowej, sprzedawca, fryzjer.

Liceum (przykładowe profile): ogólny, klasyczny, humanistyczny, dziennikarski, psychologiczno-społeczny.

Zawody typowe dla osób o zainteresowaniach społecznych: nauczyciel, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, lekarz, dziennikarz, stewardesa, fizjoterapeuta, kosmetyczka, prawnik, socjolog, stomatolog, menadżer, prezenter radiowy i telewizyjny, opiekunka dziecięca, instruktor tańca, masażysta, psychoterapeuta, doradca zawodowy, opiekun w domu pomocy społecznej, kelner, sprzedawca, hostessa, przedstawiciel handlowy, specjalista odnowy biologicznej.

Weryfikator: osoby o zainteresowaniach społecznych, ze swej natury, lubią określone przedmioty szkolne i czynności. Sprawdź czy lubisz większość poniższych zajęć i upewnij się że wyniki testu pasują do Ciebie.

Osoba o zainteresowaniach społecznych interesuje się pedagogiką, psychologią i socjologią, angażuje się w wolontariat i akcje charytatywne, potrafi organizować zajęcia młodszym kolegom i rówieśnikom. Chętnie pomaga wszystkim, którzy mają problemy i kłopoty, lubi zajmować się pielęgnacją chorych lub małych dzieci.

Potrafi szybko nawiązywać kontakty i utrzymuje dobre stosunki z rówieśnikami, potrafi bronić swoich racji w sposób stanowczy ale kulturalny, jest asertywna. Bierze aktywny udział w zajęciach różnych organizacji szkolnych, pozaszkolnych i młodzieżowych, chętnie uczy się języka polskiego i historii. Preferowanymi przedmiotami szkolnymi osoby o zainteresowaniach społecznych są: język polski, języki obce nowożytne, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, etyka.

Poznałeś poziom 5 typów swoich zainteresowań. W przypadku wątpliwości skonsultuj wyniki testu z doradcą zawodowym.

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
Konsultacja merytoryczna: dr Marian Piekarski, Politechnika Krakowska
Projekt graficzny i opracowanie informatyczne: Althermedia Sp. z o.o. sp.k
Źródło: Test do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów w szkole gimnazjalnej „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” - https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań

ZAWODOMETR

TEST ZAINTERESOWAŃ I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Część II
Test predyspozycji

Test składa się z 50 pytań opisujących różnorodne czynności związane z pracą zawodową. Odpowiedz na pytania zaznaczając, jak bardzo chciałbyś/chciałabyś tego typu zadania zawodowe wykonywać w przyszłości.
Nie spiesz się, ale też nie zastanawiaj się zbyt długo!

Przyjrzyj się teraz swoim wynikom. Jeżeli w teście zainteresowań i teście predyspozycji uzyskałeś/uzyskałaś wysoki wynik w tych samych obszarach, oznacza to, że Twoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe są zbieżne. Jeżeli zaplanujesz własną karierą zawodową w tym obszarze, praca może być dla Ciebie w przyszłości źródłem satysfakcji i sukcesu!
Oto twój wynik:

Predyspozycje techniczne Predyspozycje administracyjne Predyspozycje przedsiębiorcze Predyspozycje społeczne Predyspozycje artystyczne
Teraz możesz pobrać wyniki testu. Twoje wyniki nie są zapamiętane w aplikacji.

Typy predyspozycji

1. Predyspozycje techniczne

Mocnymi stronami (kompetencjami) osób posiadających predyspozycje techniczne są: logiczne myślenie, umiejętności techniczne i manualne, koncentracja, sprawność fizyczna, koordynacja wzrokowo – ruchowa, talenty praktyczne, przestrzeganie reguł, orientacja przestrzenna i przewidywanie konsekwencji zmian dokonujących się w czasie i przestrzeni. Osoba z tym rodzajem predyspozycji dobrze czuje się w pracy z takimi narzędziami i materiałami , jak: maszyny, urządzenia, technologie, programy, przyrządy, materiały naturalne i sztuczne. Osoba o predyspozycjach technicznych lubi kontakt ze „światem rzeczy”, z łatwością wykonuje takie czynności, jak: produkcja, programowanie, monitorowanie, nadzorowanie, projektowanie, obsługa urządzeń, wytwarzanie, obrabianie, montowanie, składanie, wykańczanie, przenoszenie, pakowanie, budowanie, instalowanie.

Zawody wskazane dla osób o predyspozycjach technicznych to: informatyk, programista, operator maszyn i urządzeń przemysłowych, elektromonter, elektronik, elektryk, pilot samolotu, operator procesów przemysłowych, sterowniczy procesów chemicznych, mechanik urządzeń przemysłowych, betoniarz, zbrojarz, spawacz, murarz, monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej, technik urządzeń sanitarnych, monter aparatury radiowo-telewizyjnej, elektromechanik, elektronik, kierowca, motorniczy, maszynista pociągu.

Typowe środowisko pracy dla osób o predyspozycjach technicznych to przedsiębiorstwa związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką różnorodnych materiałów, produkcją dóbr materialnych, technologiczną eksploatacją maszyn i urządzeń. Efektami ich pracy (wytworami) są: produkty, usługi, programy, procedury technologiczne, patenty. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów typowych dla osób o takich predyspozycjach to wada wzroku, niedosłuch, zaburzenia równowagi, alergie skórne, wady serca, skrzywienie kręgosłupa i inne poważne schorzenia (jeśli występują – wskazana jest konsultacja lekarska).

Dalsza perspektywa kształcenia: uczelnie techniczne, politechniki.

2. Predyspozycje administracyjne

Mocnymi stronami (kompetencjami) osób posiadających predyspozycje administracyjne są: dobra organizacja pracy, kreatywne myślenie, sumienność, rzetelność, logiczne myślenie, opanowanie i wytrwałość, ład i porządek, przestrzeganie procedur i ustalonych zasad, zdolności urzędnicze i arytmetyczne, znajomość języków obcych. Osoba z tym rodzajem predyspozycji dobrze czuje się w pracy z takimi narzędziami i materiałami , jak: komputer, laptop, drukarka, skaner, teczki, skoroszyty, bazy danych, instrukcje, procedury, ustawy, rozporządzenia ministerialne, wewnętrzne akty prawne, pracą z danymi i na danych. Osoba o predyspozycjach administracyjnych z łatwością wykonuje takie czynności, jak: zbieranie i przetwarzanie danych, obliczanie, dokumentowanie analizowanie, projektowanie, programowanie, kodowane, tłumaczenie, korekta, obsługa, wytwarzanie, obrabianie, montowanie, składanie, wykańczanie, przenoszenie, pakowanie, produkowanie.

Zawody wskazane dla osób o predyspozycjach administracyjnych to: urzędnik państwowy lub samorządowy, programista, analityk, księgowy, kasjer, tłumacz, kosztorysant, sekretarka, asystentka, doradca. Typowe środowisko pracy dla osób o predyspozycjach administracyjnych to biuro, sekretariat, działy kadr, działy płac, dział obsługi klienta. Efektami ich pracy (wytworami) są: wydarzenia, spotkania i konferencje (ich organizacja), usługi biurowe, administracyjne i organizacyjne, procedury formalne i administracyjne formy, dokumenty w wersjach papierowych i elektronicznych. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów typowych dla osób o takich predyspozycjach to: słaba koordynacja wzrokowo-słuchowa, wszelkie dysfunkcje ograniczające możliwość swobodnego porozumiewania się (np. schorzenia strun głosowych, poważne wady wymowy), dysfunkcje wzroku, które nie mogą być skorygowane okularami lub soczewkami kontaktowymi, dysfunkcje słuchu, które nie mogą być skorygowane aparatem słuchowym, znaczna niepełnosprawność intelektualna czy choroby psychiczne.

Dalsza perspektywa kształcenia: uniwersytety, uczelnie ekonomiczne, politechniki

3. Predyspozycje przedsiębiorcze

Mocnymi stronami (kompetencjami) osób posiadających predyspozycje przedsiębiorcze są: przywództwo, kierowanie, motywowanie innych, organizowanie, pewność siebie, zdolności krasomówcze, łatwość nawiązywanie kontaktu, otwartość na innych, asertywność, wytrwałość, organizacja czasu. Osoba z tym rodzajem predyspozycji dobrze czuje się w pracy z takimi narzędziami i materiałami , jak: komputer, laptop, mikrofon, ustawy i rozporządzenie ministerialne, bazy danych, raporty z badań, analizy ekonomiczne, statystyki. Osoba z predyspozycjami przedsiębiorczymi z łatwością wykonuje takie czynności, jak: organizowanie, kierowanie, zarządzanie, nadzór, motywowanie, delegowanie, ocenianie, planowanie, podejmowanie decyzji, instruowanie, kontrolowanie, kontrola nad procedurami i rzeczami, zadania wymagające planowania, podejmowania decyzji i koordynowania pracy innych, udzielanie wskazówek, kreatywna organizacja zadań zawodowych, praca nad nowymi, nietypowymi rozwiązaniami, podejmowanie ryzyka, eksperymentowanie.

Zawody wskazane dla osób z predyspozycjami przedsiębiorczymi to: adwokat, agent ubezpieczeniowy, akwizytor, dyplomata, doradca (np. podatkowy), księgarz, makler, menadżer, notariusz, prawnik, pośrednik handlowy, zaopatrzeniowiec. Typowe środowisko pracy dla osób o predyspozycjach przedsiębiorczych to administracja, usługi, produkcja, zarządzanie, marketing, promocja, środowiska związane z kulturą. Efektami ich pracy (wytworami) są: własna działalność gospodarcza, innowacje i zmiany w przepisach i procedurach firmy, metody realizacji projektów, zmiany w realizacji zadań zawodowych na stanowisku pracy, metody pracy z grupą pracowniczą. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodów typowych dla osób o takich predyspozycjach są wady wzroku niepoddające się korekcji, choroby układu krążenia, skrzywienie kręgosłupa i płaskostopie, zaburzenia świadomości i napady drgawkowe, wady słuchu, nadmierna pobudliwość nerwowa, wzmożona potliwość skóry, rąk, mała wytrzymałość fizyczna, nosicielstwo chorób zakaźnych, alergie i przewlekłe choroby skóry.

Dalsza perspektywa kształcenia: uniwersytety, politechniki.

4. Predyspozycje społeczne

Mocnymi stronami (kompetencjami) osób posiadających predyspozycje społeczne są: empatia, komunikatywność, życzliwość, uczynność, pozytywny wpływ na innych, cierpliwość, wyrozumiałość, umiejętność mediowania i rozwiązywania konfliktów. Osoba z tym rodzajem predyspozycji dobrze czuje się w pracy z takimi narzędziami i materiałami , jak: słowo, rozmowa, idee, emocje, przepisy, procedury, metody, programy, testy, narzędzia diagnostyczne, nowe technologie biurowe i zawodowe. Osoba o predyspozycjach społecznych z łatwością wykonuje takie czynności, jak: doradzanie, uczenie, nauczanie, pomaganie, sprzedawanie, opiekowanie się, współpraca, komunikowanie się, rozmawianie, wyjaśnianie, informowanie, kontakt z ludźmi w sytuacjach zawodowych, udzielanie pomocy, doradzanie, konsultowanie, opieka nad innymi, pomoc w rozwiązywaniu problemów, działania wymagające współpracy i kontaktów interpersonalnych.

Zawody wskazane dla osób o predyspozycjach społecznych to: lekarz, nauczyciel, opiekunka, pielęgniarka, hostessa, handlowiec, psycholog, pedagog, trener, bibliotekarz, masażysta, coach, mentor, tutor. Typowe środowisko pracy dla osób o predyspozycjach społecznych to edukacja, służba zdrowia, opieka socjalna, doradztwo, tutoring coaching, mentoring, sfera pomocy drugiej osobie. Efektami ich pracy (wytworami) są: przykłady i modele zachowania i postępowania drugiej osoby, zmiany jakościowe i ilościowe różnych obszarów życia, zmiany myślenia, postaw, przekonań, modele ułatwiające uzyskanie określonych wartości czy stanów. Przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wykonywania zawodów typowych dla osób o takich predyspozycjach są wada wymowy, niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, przewlekłe choroby skóry, widoczne zniekształcenia – zwłaszcza twarzy, zaburzenia równowagi itp.

Dalsza perspektywa kształcenia: uniwersytety, politechniki, szkoły policealne.

5. Predyspozycje artystyczne

Mocnymi stronami (kompetencjami) osób posiadających predyspozycje artystyczne są: wrażliwość estetyczna, wyobraźnia artystyczna, wrażliwość na potrzeby ludzkie, wyobraźnia przestrzenna, twórcze myślenie, uzdolnienia artystyczne, uzdolnienia manualne, systematyczność, dokładność, rytmiczność i precyzja. Osoba z tym rodzajem predyspozycji dobrze czuje się w pracy z takimi narzędziami i materiałami, jak: słowo, śpiew, taniec, film, sztuka teatralna, kamera, mikrofon, nuty, dłuto, pędzel, teksty utworów literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych, kolekcje ubrań damskich i męskich. Osoba o predyspozycjach artystycznych z łatwością wykonuje takie czynności, jak: poszukiwanie, eksperymentowanie, usprawnianie, wymyślanie, kreowanie, tworzenie, ozdabianie, upiększanie, wdrażanie, uzupełnianie, komponowanie, dodawanie, zmienianie, malowanie, rzeźbienie, śpiewanie, recytowanie, dekorowanie, aktywność intelektualna, twórczość muzyczna, aktorska, literacka, plastyczna, rzeźbiarska, organizowanie wydarzeń artystycznych, konserwacja, renowacja.

Zawody wskazane dla osób o predyspozycjach artystycznych to: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf, ilustrator, kompozytor, malarz, muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta. Typowe środowisko pracy dla osób o predyspozycjach artystycznych to scena, teatr, plan filmowy, opera, operetka, filharmonia, kabaret, sala koncertowa, pracownia artystyczna. Efektami ich pracy (wytworami) są: utwory literackie, sztuki teatralne, kreacje filmowe, obrazy, grafiki, rzeźby, partytury muzyczne, teksty i kompozycje piosenek i pieśni, kolekcje mody, zdjęcia, dekoracje wnętrz, plany architektoniczne. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania zawodów typowych dla osób o takich predyspozycjach to: - dla zawodów związanych z plastyką – wrażliwość na działanie środków chemicznych, daltonizm, - dla zawodów powiązanych z muzyką – wada słuchu, brak słuchu muzycznego, - dla zawodów związanych z teatrem – wada wymowy, choroby krtani i gardła.

Dalsza perspektywa kształcenia: uczelnie artystyczne, szkoły policealne.

Poznałeś poziom 5 typów swoich predyspozycji. W przypadku wątpliwości skonsultuj wyniki testu z doradcą zawodowym.

Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
Konsultacja merytoryczna: dr Marian Piekarski, Politechnika Krakowska
Projekt graficzny i opracowanie informatyczne: Althermedia Sp. z o.o. sp.k
Źródło: Test do badania predyspozycji i zainteresowań uczniów w szkole gimnazjalnej „Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu” - https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-dla-doradcow-zawodowych/
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, Al. Kombatantów 2, 59-800 Lubań